Termowizja w budownictwie

Termowizja jest zdalną, bezdotykową metodą diagnostyczną, opartą na obserwacji promieniowania podczerwonego emitowanego przez każde ciało o temperaturze wyższej od zera i zamianie promieniowania w obraz, światło widzialne. Posiadając uzyskany w ten sposób obraz łatwo określić rozkład i wartości temperatur w badanym obiekcie.
termowizja budynków – to metoda badawcza umożliwiająca rejestrację rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu.
Badanie termowizyjne budynku ma na celu wykrycie tzw. mostków. Prace termowizyjne to doskonały moment aby je wyeliminować.
W jaki sposób można wykonać termowizję budynków – otóż nauka rozwinęła się już do tego stopnia, iż mamy możliwość zobaczenia tego co dotychczas nie było widać, możemy zobaczyć przenikające ciepło. Dzięki kamerom termowizyjnym możemy zarejestrować minimalne różnice temperatur fotografowanej powierzchni.
Wiadomo już na czym polega termowizja , teraz kilka słów o tym kiedy i jak się ją stosuje. Zastosowanie jest właściwie nieograniczone.

Termowizja w budownictwie


W budownictwie badanie termowizyjne, termowizja budynków pozwala ocenić izolacyjność cieplną budynków.
Termogramy drastycznie obnażają wszelkie niedociągnięcia i błędy wykonawcze, które potem skutkują wzmożoną ucieczką ciepła z budynku.
Badanie termowizyjne służy wykrywaniu źródła i zasięgu zawilgoceń, które mogą pogorszyć materiały budowlane, z co za tym idzie obniżają ich zdolność do wypromieniowania ciepła. Pamiętajmy, iż znając przyczynę przecieków łatwiej zwalczyć zagrzybienie. Kamera termowizyjna – pozwala natomiast sprawdzić ocieplenie i szczelność kominów, sprawdzić i ocenić stan izolacji rur z ciepła i zimną wodą, a nawet wykryć usterki w ogrzewaniu podłogowym.