Kocioł i kominek

Do kominka trzeba często dokładać drewno, dlatego kominek nie powinien być jedynym źródłem ciepła w domu. Powstają także systemy, w których oprócz kominka działa bezobsługowy kocioł na gaz, olej lub jest elektryczny. Tego typu kotły najczęściej są przeznaczone do pracy w instalacjach systemu zamkniętego, często występuje problem podłączenia ich w jednym układzie z kominkiem, który musi działać w systemie otwartym. Problemu nie będzie gdy zastosujemy urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, umożliwiające zabezpieczenie kominka przeponowym naczyniem wzbiorczym. Nie każdy kominek ma wężownicę schładzającą z urządzenie buforowe jest kosztowne, ale pozostaje jeszcze jedno rozwiązanie takie, jak hydrauliczne odbieranie obiegu czynnika grzewczego przez kominek od reszty instalacji. Wtedy kominek może pracować w układzie otwartym, a pozostałe urządzenia w zamkniętym. Są kominki z płaszczem wodnym, wyposażone już we wszystkie elementy niezbędne do wykonania takiego systemu.