Domy energooszczędne

W krótce domy energooszczędne będą standardem. Za dom energooszczędny uważa się budynek, który potrzebuje 1… energii mniej niż standardowy. Minimalne wymagania budynku energooszczędnego to:

– ciepłe okna – współczynnik przenikania ciepła U powyżej 1,3 W/(m2K),

– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,

– zwiększona grubość izolacji, zależna od warunków klimatycznych, co najmniej od 20 cm dla ścian, 30 cm dla dachu i 20 cm dla podłogi,

– zwarta bryła – korzystny współczynnik powierzchni ścian zewnętrznych do kubatury A/V,

– likwidacja mostków cieplnych,

Koszty budynku energooszczędnego zwiększa się o 35 tys. zł od budynku w podstawowej wersji o powierzchni 150 m2. Domy o dużej energooszczędności wymagają specjalnego podejścia i trudniejsze są w projektowaniu. W domach zeroenergetycznych budynek musi nawet produkować energię. Zaostrzone są też parametry techniczne tego domu takie jak: szczelność budynku, izolacyjność ścian, podłóg, okien i dachów oraz sprawność odzysku ciepła.

Energia słoneczna

Jeżeli chcemy zmniejszyć zużycie ciepła w naszym domu, to architektura domu zostaje podporządkowana cechom energooszczędnym. Dom od strony północnej, osłania się zielenią, natomiast od strony południowej rozbudowuje się elewację . wbudowane są duże okna, przez które pozyskiwana jest energia słoneczna. Temu celowi służą też przeszklone werandy. Latem mieszkanie można doprowadzić do przegrzania, a zimą do wychłodzenia. Odpowiednio zamontowane okapy mogą zapobiec przed nadmiernym nasłonecznieniem latem, a zimą wpuszczają promienie słoneczne do mieszkania. Ważny jest dobór oszklenia domu. Okna powinny izolować termicznie, a jednocześnie zapewnić penetrację promieni słonecznych.