Kategorie
Dom inteligetny

Inteligentna instalacja w domu

Instalacje inteligentne to system czujników, reagujących na zmiany zarówno wewnątrz domu jak i w jego otoczeniu, a jego instalacje są zintegrowane to znaczny, że jeżeli następuje jakakolwiek zmiana stanu w jednym systemie to pozostałe z nich są o tym powiadomione.